Yöneticilere Tavsiyeler


YÖNETİCİLERE TAVSİYELER (Siyasi-İktisadi-Sosyal)
1. Hasetçiye meyletme!
2. Nimete nankörlük edene iyilikte bulunma.
3. Düşmana yaltaklık etme!
4. Söz taşıyan kovucunun söylediklerini tasdik etme...
5. Haini emin kabul etme.
6. Fasıklarla dostluk kurma.
7. İki yüzlü olanları övme.
8. Hiçbir insanı hakir, aşağı görme.
9. Övünüp kibirlenme.
10. Kendini beğenme.
11. Şımararak, gururlanarak yürüme.
12. Azgın ve sapık kimselere tabi olma ve onlara uyma.
13. Hafif, basit olanlarla, Hakkı tanımayanlarla, malını ölçüsüz savuran cahillerle düşüp kalkma.
14. Senden önce, geçmiş asırlarda yaşayan helak olmuş milletlerdeki başkan ve hükümdarların hallerinden ve akıbetlerinden ibret al.
15. Yaptığın iyiliği başa kakma. Bütün işlerinde Allah tealadan yardım iste ve hayırlı kılmasını dile.
16. Sırlarını sırdaşından başkasına açma! Hilesini sezdiğin kişiye asla güvenme!
17. Amirine akıl verme, yol göstermeye kalkışma; arz et.
18. Amirinle mümkün mertebe “ben” ve “benim...” le başlayan cümlelerle konuşma.
19. Unutma ki amirin, senin yaşadığını ve yaşayacaklarını daha evvelden yaşamış bir insandır.
20. Amirine senin ve işin hakkında başka bazı kaynaklardan da bilgi gittiğini unutma.
21. Amirini aşarak bir üst makama gitme!...
22. Sadece şikayetçiyi dinleyerek kimse hakkında tek taraflı hüküm verme!
23. Yanında çalışanların borcundan, hastasından, yaşlısından, tahsildeki çocuğundan haberin olsun.
24. Amir de hata eder. Hata ettiğin zaman büyük bir alçak gönüllülükle özür dile, hiçbir şey kaybetmezsin.
25. İş yerini aynı zamanda bir mektep kabul et. Hem öğren, hem öğret. En hayırlı miras insandır.
26. Saldırgan, tenkitçi, alaycı olma ve karamsarlık yayma. Öyle sevecen ol ki insanlar seni özlesinler.
27. Kuran-ı Kerimi öğren ve oku. İlmihalini bil ve yaşa. Bir doğu ve bir batı lisanına hakkıyle vakıf ol.
28. Mesleğinle ilgili çalış. Hep yeni dostluklar kur, araştırmalar yap, yenilikleri takip et! Dünyayı tanı.
29. Randevularına dikkatli ve sadakatli ol.
30. İşleri günü gününe yap. “Yarın yaparım diyenler zarar etti” hadis-i şerifini hep aklında bulundur.
31. Evlilikte “boşanma” iş hayatında “istifa ederim” sözünü kullanma. Bunların her ikisi de bir kere kullanılır.
32. Edepli ol. Edep insanın başındaki görünmez taçtır.
33. Ayağın yere bassın içinden çıktığın cemiyeti unutma. Hep beş yıldızlı otelleri değil; arada bir de kenar semtleri, fakir insanları ve umumi nakil vasıtalarını hatırla. Bu vasıtalara bin ve o insanlara git. Oralarda da çok şeyler öğrendiğini göreceksin.
34. Herkese karşı adaletle ve ihsan ile muamele edersen, onlar da sana itaatte bulunup, her söylediğini ve her istediğini kolaylıkla yaparlar.
35. Vaadinizden ve sözünüzden hiçbir zaman dönmeyin.
36. Halkın güvenini kazanın ve kendilerini, onların iyiliği için çalıştığınıza inandırın; ve bu konuda samimi olun.
37. Haksız kazanç ve ahlaksızlıklara düşmemeleri için memurlarınıza ve çalışanlarınıza yeterince maaş ödeyin.
38. Memurlarınızı ve çalışanlarınızı seçerken, zalim yöneticilere hizmet etmemiş, devletin suçlarından ve zulümlerinden kaçınmış adil ve hasbi olmalarına dikkat edin.
39. Yardımcılarınızı doğru, dürüst ve nazik kişilerden seçin. Bunlar arasında da çıkar ummadan ve korkmadan acı gerçekleri söyleyebilenleri tercih edin.
40. Taraf tutmayın. Bazı insanları kayırmayın. Bu tür davranışlar sizi zulme ve despotluğa sevk eder.
41. Dikkat et, şaşırma, aslını unutma.
42. Bir gün adalet ile hükmetmek, altmış senelik ibadetten efdaldir.
43. Ülken senin evindir. İnsanları ev halkındır. Babalarına lütufla, kardeşlerine ve çocuklarına iyilikle muamele et.
44. Yaşlıları baban yerine koy, gençleri kardeş kabul eyle, çocukları da kendi çocukların gibi düşün. Kadınları ise kız kardeşin ve annen kabul et. Onlara babana, annene, kardeşine ve çocuklarına yaptığın gibi muamele et.
45. Adalet hususunda herkese eşit muamele et.
46. Akıllı ve dindar kimselerle beraber ol. Katı kalpli ve zalim kimselerden uzak dur.
47. Gurur ve kibire kapılma. İyileri kendine yakın tut. Kötülerden uzak dur. Hırslı kişilere dikkat et.
48. İşinde öfkeli olma. Öfkeli yöneticilerin ülkesi de, saltanatı da zarar görür.
49. Eğer iki dünyada da mutluluk ve kurtuluş dilersen harama karışma, zulüm etme, kan dökme, düşmanlık besleme, kin gütme, içki içme, bozgunculuk yapma. Bunlar insana ve devlete, millete ve saltanata mutlaka zarar verir.
50. Affınız o kadar büyük olsun ki ona denk suç işleyecek adam bulunmasın.
51. İyi kanun yap, iyi kanun koy, kötü kanun yapan kimse, daha hayatta iken ölmüş demektir.
52.İster ailenizi yönetiniz, ister dairenizi yönetiniz, ister üniversitenizi yönetiniz, ister devletinizi yönetiniz fark etmez; Etrafınıza hep adalet rüzgarlarını estiriniz. Adalet rüzgarınızın içine af kokusu katınız.

0 Yorum Karalandı. 'Karalamak' için tıkla:

Blog Widget by LinkWithin

Copyright © 2009 - Karalama Defterim - Tüm Hakları Saklıdır ve kartalizma_okan 'a aittir
Yazılan "bi kaç kelam" a saygı göstererek aktif bağlantı adresi vermeden kopyalama yapmayınız. Blog en iyi Google Chrome ile sonuç verir.